Available courses

Курсът обединява часовете по Компютърно Моделиране за 5 клас - ФУЧ и ИУЧ

обучение по Информатика 9 клас

обучение по Информатика 9 клас

обучение по Информатика 9 клас

обучение по Информатика 9 клас

обучение по Информатика 9 клас

обучение по Информатика в 9 клас

В курса по информатика в 12 клас се изучава Web програмиране с използване на Java Script.