Java

В този курс се изучава програмиране на езика Java. Курсът се базира на вече получени знания по основи на програмирането със C++, изучавани в предходните класове. За работа е необходимо на компютъра да се инсталира JDK 14.0, както и IDE Eclipse.
Седмична натовареност 6 часа.

Информатика - 10 клас

Преподавател: Е.Василев