Курсът се води по учебника
Ив. Първанов, Л. Бонев, Информационни технологии за 9. клас, изд. Домино, 2018.
https://www.domino.bg/?pg=60&id=5