Курсът се води по учебник
Св. Бойчева, Н. Николова, Е. Стефанова, А. Донев, Информатика за 8 клас, изд. Просвета-София, 2017.
https://www.e-uchebnik.bg/book/viewBook/5629
Използва се среда за разработка Eclipse и език за програмиране Java.